top of page

29.11.2018

Szkolenie z RODO dla Uczestniczek i Uczestników projektu

Uwaga uczestnicy i uczestniczki projektu!

Szkolenie z zakresu RODO odbędzie się dnia 04.12.2018r. (wtorek) w godz. 
9:30-16:00, przy ul. Betthovena 10 w sali nr 107, 508-300 Wałbrzych.

Zapraszamy!

22.10.2018

Nowa lista rankingowa z dnia 23.10.2018 roku

Uwaga uczestnicy i uczestniczki projektu!
Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do 
otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 
wsparcia pomostowego finansowego i doradczego.
Serdecznie gratulujemy!

7.10.2018

Zmiany w regulaminie realizacji projektu i udzielania wsparcia finansowego

Uwaga uczestnicy i uczestniczki projektu ubiegający się o wsparcie w ostatnim 3 naborze! Od dnia 8.10.2018r. w ramach projektu obowiązują zaktualizowane dokumenty: Regulamin udzielania dotacji przez FAL oraz Umowa o dotację FAL - dokumenty obowiązują osoby, które ubiegają się o/otrzymają dotację z Forum Aktywności Lokalnej oraz umowa o wsparcie pomostowe - obowiązująca wszystkich uczestników,-czki projektu. Prosimy o zapoznanie się.

26.9.2018

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu po odwieszeniu rekrutacji w dniu 17.09.2018 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów starających się o udział w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 27.09.2018r. rekrutacja do projektu "Własny biznes nie jest dla wybranych została zamknięta. Serdecznie gratulujemy osobom zakwalifikowanym do udziału w projekcie!!!

26.9.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków dla Uczestników i Uczestniczek projektu

Informujemy, iż w dniu 1 października 2018 roku otwarty zostanie nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy bądź posiadają zaświadczenia/dokumenty potwierdzające ukończenie szkoleń i doradztwa o tożsamej tematyce i zbliżonej liczbie godzin do tych, które oferowane są w ramach projektu. Nabór trwać będzie do 9 października 2018 roku do godziny 14.30.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2. Informujemy, iż od dnia 1-go  października 2018 roku do dnia 9-go października 2018 roku do godz.14:30 przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 


3. Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

13.9.2018

Odwieszenie procesu rekrutacji do projektu

Informujemy, iż od dnia 17.09.2018r. Forum Aktywności Lokalnej odwiesza 
rekrutację w ramach projektu dotacyjnego. Nabór Formularzy 
rekrutacyjnych i in. dokumentów będzie trwał do dnia 27.09.2018r. do 
godz. 15:30. Zapraszamy osoby chętne, spełniające wymagania formalne 
oraz posiadające dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń i nabycie 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, iż każdorazowo o 
uwzględnieniu przydatności przedstawionych przez kandydatów dokumentów 
potwierdzających posiadaną wiedzę i umiejętności decyduję Zarząd Forum 
Aktywności Lokalnej. Więcej informacji pod numerem telefonu: 74 848 01 
00. Osobą kontaktową jest: Maria Kamińska.

10.7.2018

Listy rankingowe

Informujemy, iż w zakładce Listy rankingowe, zawieszona został lista dofinansowanych wniosków składanych w ramach 1 tury naboru przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy  oraz bierne zawodowo uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych 2.  Prosimy o zapoznanie się z wynikami oceny. Z osobami, które uzyskały pozytywną rekomendację w najbliższym czasie skontaktują się pracownicy stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej.

27.5.2018

Rozpoczęcie II naboru wniosków !!! Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 28 maja 2018 roku uruchomiony został  II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy. Nabór trwać będzie do 11-go czerwca 2018 roku do godziny 14.00.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2 oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 28-go maja 2018 roku do dnia 11-go 2018 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

 

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

Zgodnie z regulaminem, wszystkie dokumenty powinny być złożone w dwóch egzemplarzach.

Zarówno wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wszystkimi załącznikami składany do PUP w Wałbrzychu lub PUP w Ząbkowicach Śląskich winien być złożony w dwóch egzemplarzach jak również wniosek o wsparcie pomostowe i informacja de minimis składane w Forum Aktywności Lokalnej także winny być złożone w dwóch egzemplarzach .

24.5.2018

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2018 roku otwarty zostanie II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy. Nabór trwać będzie do 11-go czerwca 2018 roku do godziny 14.00.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2 oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 28-go maja 2018 roku do dnia 11-go 2018 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

 

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

Zgodnie z regulaminem, wszystkie dokumenty powinny być złożone w dwóch egzemplarzach.

Zarówno wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wszystkimi załącznikami składany do PUP w Wałbrzychu lub PUP w Ząbkowicach Śląskich winien być złożony w dwóch egzemplarzach jak również wniosek o wsparcie pomostowe i informacja de minimis składane w Forum Aktywności Lokalnej także winny być złożone w dwóch egzemplarzach .

.

21.5.2018

Informacja na temat wymaganych wysokości zarobków osób, które mają być żyrantami dla uczestników i uczestniczek projektu

W związku z zapisami regulaminu punkt 23 paragraf 2 projektu z którego zapisami zapoznali się wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu przypominamy, iż formy zabezpieczeń związane z żyrantami wymagają, aby żyranci legitymowali się określonym poziomem zarobków brutto.

W przypadku korzystania z zabezpieczenia udzielonej dotacji przez 1 żyranta, osoba taka musi legitymować się zarobkami brutto w ostatnich 3 miesiącach przed złożeniem zabezpieczenia w wysokości minimum 4800 złotych brutto

W przypadku korzystania z zabezpieczenia udzielonej dotacji przez 2 żyrantów, każda z tych osób taka musi legitymować się zarobkami brutto w ostatnich 3 miesiącach przed złożeniem zabezpieczenia w wysokości minimum 2500

Każdy z żyrantów musi również legitymować się umową o pracę na okres nie krótszy niż okres w którym obowiązywać będzie zabezpieczenie. Poniżej przypominamy treść zapisu z regulaminu

„ Otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w formie weksla in blanco i/lub dowolnie wybranego z poniższego katalogu:

- weksla z poręczeniem wekslowym (aval),

– poręczenia w wysokości 1/5 wnioskowanej dotacji - do łącznej kwoty 4 800 brutto, udzielone przez jednego (zarabiającego min. 4 800 zł brutto) lub dwóch poręczycieli[1] (zarabiających po min. 2 500 zł brutto).Poręczycielem nie może być współmałżonek Uczestnika,-czki projektu, który z Uczestnikiem,-czką projektu nie posiada potwierdzonej notarialnie rozdzielności majątkowej”

Poręczycielem nie może być:

1)      osoba zatrudniona na czas określony poniżej 14 m-cy, bądź osoba której przyznano świadczenie rentowe na okres poniżej 14 m-cy – liczone od dnia podpisania umowy o dotację;

2)      osoba zatrudniona w zakładzie pracy będącym w likwidacji, upadłości bądź przewidziana do zwolnienia;

3)      osoba prowadząca działalność gospodarczą czy też podmioty w stanie upadłości bądź likwidacji;

4)      osoba, której dochody podlegają zajęciom sądowym i administracyjnym;

5)      inne, których wiarygodność budzi wątpliwość.  

W momencie podpisywania umowy o dotację pomiędzy Forum Aktywności Lokalnej a Uczestnikiem,-czką projektu wymagana jest obecność zarówno współmałżonka Uczestnika,-czki projektu, jak i poręczyciela wraz ze współmałżonkiem,-ą.

16.5.2018

Listy rankingowe

Informujemy, iż w zakładce Listy rankingowe, zawieszona został lista dofinansowanych wniosków składanych w ramach 1 tury naboru przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy  oraz bierne zawodowo uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych 2.  Prosimy o zapoznanie się z wynikami oceny. Z osobami, które uzyskały pozytywną rekomendację w najbliższym czasie skontaktują się pracownicy stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej.

13.5.2018

Planowany termin opublikowania listy rankingowej z wynikami pierwszego naboru wniosków o udzielenie dotacji na uruchomienie JDG

Uprzejmie informujemy Uczestników i Uczestniczki projektu, którzy oczekują na opublikowanie list rankingowej zawierającej informacje o rozstrzygnięciach Komisji Oceny Wniosków o udzielenie dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe, iż planowany termin publikacji listy rankingowej to 17 maja 2018 roku.

10.5.2018

Uwaga zmiana terminu szkolenia Prawo Podatkowe dla grupy nr 5

Uprzejmie informujemy Uczestników i Uczestniczki projektu z grupy 5 ( Wałbrzych), iż ze względu na wypadek losowy i brak dostępności trenerów w dniu 17 maja 2018 roku, blok szkoleniowy pn. Prawo Podatkowe przeniesiony jest na dzień 21 maja 2018 roku. Za zaistniałą zmianę serdecznie przepraszamy. Początek szkolenia o godzinie 8.00, w siedzibie Fundacji Merkury ul. Beethovena 10 w Wałbrzychu

27.4.2018

Informujemy, iż w dniu 28 maja 2018 roku planowane jest otwarcie kolejnego naboru  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy. Nabór trwać będzie do 11-stego czerwca 2018 roku do godzinie 14.00.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 28 maja 2018 roku do dnia 11 czerwca 2018 roku planowane jest  przyjmowanie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

16.4.2018

Zakończenie I naboru wniosków o udzielenie wsparcie finansowego oraz pomostowego

Informujemy, iż  w dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 zakończony zostanie I nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego dla uczestników/uczestniczek projektu Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo doradczy w ramach projektu. 

8.4.2018

Otwarcie naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego oraz pomostowego

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj.  9 kwietnia 2018 roku otwarty został nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy. Nabór trwać będzie do 17–stego kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00.

 Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

29.3.2018

Informujemy, iż w dniu 9 kwietnia 2018 roku otwarty zostanie nabór  wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla Uczestników i Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy. Nabór trwać będzie do 17–stego kwietnia 2018 roku o godzinie 14.00.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 9-go  kwietnia 2018 roku do dnia 17 kwietnia 2018 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo oraz osoby bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

6.3.2018

Doradztwo z zakresu przygotowania biznesplanu

Uwaga Uczestnicy/Uczestniczki szkoleń z grupy 1,2 oraz 3, którzy zaczęli cykl szkoleń w ramach projektu Własny biznes nie jest dla wybranych 2.

Informujemy, iż od 8 marca 2018 roku w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1 C w Wałbrzychu w godzinach  od 8.00 do 16.00 dyżurują doradcy z zakresu przygotowania biznesplanu. Indywidualne konsultacje są elementem programu edukacyjno-szkoleniowego i mają za zadanie poprawiać jakość merytoryczną przygotowanych przez Państwa biznesplanów. Doradztwo prowadzone jest niezależnie od uczestnictwa w szkoleniach.

Ze względów organizacyjnych prosimy o telefoniczne uzgadnianie terminów i godzin spotkania z doradcą pod numerem telefonu 74 8480100. Prosimy jednocześnie o korzystanie z doradztwa na bieżąco i nie pozostawianie tego na ostatni tydzień przed terminem złożenia wniosków o udzielenie dotacji, co zostało zaplanowane wstępnie na połowę kwietnia 2018 roku.

25.2.2018

Lista rankingową osób zakwalifkowanych na listę rezerwową w wyniku zawieszenia rekrutacji w dniu 20 lutego 2018 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów starających się o udział w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, publikujemy listę rankingową osób , które zostały zakwalifikowane na listę rezerwową. Dla tych osób udział w projekcie będzie możliwy w przypadku, rezygnacji z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych z listy podstawowej.

25.2.2018

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do projektu po zawieszeniu rekrutacji w dniu 20.02.2018 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów starających się o udział w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, publikujemy listę rankingową osób , które niezakwalifikowały się  do udziału w projekcie.

25.2.2018

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu po zawieszeniu rekrutacji w dniu 20.02.2018 roku

W związku z zakończeniem oceny formalnej i merytorycznej formularzy rekrutacyjnych kandydatek i kandydatów starających się o udział w projekcie pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Jednocześnie informujemy, iż w dniu jutrzejszym tj. 27.02.2018 roku, personel projektu będzie kontaktował się z zakwalifikowanymi osobami w celu udzielenia informacji o terminie szkoleń oraz kolejnych krokach postępowania w projekcie. Serdecznie gratulujemy !!!!

22.2.2018

Informacja na temat terminu zawieszenia listy rankingowej osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

W związku z dużą liczbą zapytań odnośnie terminu zawieszenia listy rankingowej wskazującej osoby, które zostały zakwalifikowane do projektu uprzejmie informujemy, iż lista rankingowa zostanie zawieszona w dniu 26 lutego 2018 roku. Jednocześnie przypominamy, iż na liście rankingowej zawarte będą wyłącznie numery rekrutacyjne nadane poszczególnym kandydatom i kandydatkom, składającym formularze rekrutacyjne. Pragniemy również poinformować, iż ;pierwsze grupy szkoleniowe rozpoczną szkolenia od dnia 5 marca 2018 roku. 

18.2.2018

Uwaga rekrutacja zawieszona !!!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przekroczeniem liczby wniosków o przystąpienie do projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, ponad poziom dostępny w projekcie ( 80 miejsc) z dniem 20.02.2018 roku o godzinie 15.00, zawieszona zostaje rekrutacja osób  chętnych do wzięcia udziału w projekcie. W przypadku zwolnienia się miejsc w projekcie, rekrutacja zostanie wznowiona o czym informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej projektu.

4.2.2018

Ruszyła rekrutacja i nabór formularzy rekrutacyjnych

Zgodnie z zapisami Regulaminu projektu ,rozpoczynamy rekrutację i przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych 2, na zasadach określonych w regulaminie.Rekrutacja realizowana jest w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc.

23.1.2018

Zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne dotyczące zasad udziału w projekcie

Zapraszamy osoby nie pracujące ( bezrobotne i bierne zawodowo) na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2.

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 1 lutego 2018 roku, o godzinie 8.30  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B

 

Drugie spotkanie odbędzie się w dniu 5 lutego 2018 roku, o godzinie 11.00  w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7

W ramach projektu oferujemy wsparcie finansowe w wysokości do 24 000 złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 złotych. Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają ze szerokiego wachlarza usług doradczych niezbędnych w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Z projektu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujący na terenie powiatów jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego.

Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym

Szczegóły dotyczące spotkania pod numerem telefonu: 74 8480100

27.5.2018

Rozpoczęcie II naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2 oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 28-go maja 2018 roku do dnia 11-go 2018 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego. Nabór trwać będzie do 11-go czerwca 2018 roku do godziny 14.00.

 

Przypominamy, iż

 

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu (6 załączników: wniosek, biznesplan, formularz informacji de minimis, informacja o rachunku bankowym, oświadczenie do e mail, oświadczenie VAT), a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30 (zał. nr 8 oraz 2.Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc).

 

Ponadto przypominamy, iż we wnioskach wskazano, co stanowi do nich niezbędny załącznik/-i, który/-e należy złożyć razem z dokumentemi.

Zgodnie z regulaminem, wszystkie dokumenty powinny być złożone w dwóch egzemplarzach.

Zarówno wniosek o przyznanie środków finansowych wraz z wszystkimi załącznikami składany do PUP w Wałbrzychu lub PUP w Ząbkowicach Śląskich winien być złożony w dwóch egzemplarzach jak również wniosek o wsparcie pomostowe i informacja de minimis składane w Forum Aktywności Lokalnej także winny być złożone w dwóch egzemplarzach .

21.1.2018

Weryfikacja oświadczeń składanych przez potencjalnych Uczestników i Uczestniczki projektu

W związku z realizacją zadań rekrutacyjnych w projekcie pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy oraz  w związku z wydaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w połowie stycznia 2018 podręcznika instruktażu w zakresie badania kwalifikowalności Uczestników projektów,  poniżej przedstawiamy listę dokumentów (Zaświadczeń) które realizator projektu może wymagać co najmniej do wglądu od osób składających oświadczenia podczas wypełniania i składania formularzy rekrutacyjnych o przyjęcie do projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych 2”:

1.       Zaświadczenie z ZUS z informacją, iż nie jest się zgłoszonym do ubezpieczenia. W przypadku emerytów/rencistów proszę o wskazanie w treści zaświadczenia z jakiego tytułu osoba jest ubezpieczona (winny posiadać wszystkie osoby).

2.       Zaświadczenie z PUP ze wskazaniem do jakiego profilu jest zakwalifikowana osoba bezrobotna (tylko osoby, które są zarejestrowane w PUP).

3.       Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

4.       Dokument potwierdzający poziom posiadanego wykształcenia na którym zakończono edukację (winny posiadać wszystkie osoby).

5.       Zaświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014, poz. 1417); (winny posiadać wszystkie osoby)

6.       Dokument umożliwiający weryfikację zadeklarowanego miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu na cele mieszkaniowe, zaświadczenie o zameldowaniu ( stałym lub tymczasowym) wydane przez właściwy Urząd Gminy, dowód osobisty…. (winny posiadać wszystkie osoby)

7. Dodatkowo informujemy, iż oświadczenia o nieprowadzeniu przez osoby ubiegające się o udział w projekcie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej  okresie ostatnich 12 miesięcy weryfikować możemy w oparciu o system CIDG 

8. Oświadczenia  o wysokości otrzymanej  pomocy de mininimis możemy weryfikować w oparciu o system SUDOP

18.1.2018

Rozpoczynamy rekrutację do projektu

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Regulaminy i wzory dokumentów zawieszone zostały wymagane systemem realizacji projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, niezbędne dokumenty pozwalające na uruchomienie procesu rekrutacji. Dokumenty zostały w dniu dzisiejszym tj. 19.01.2018 roku zatwierdzone przez Instytucję Organizującą Konkurs. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się ze wszystkimi wzorami dokumentów oraz ich pobieranie i wypełnianie. Przypominamy, iż od dnia 5 lutego 2018 roku rozpoczynamy rekrutację i przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. Rekrutacja realizowana jest w trybie ciągłym, do wyczerpania miejsc.

9.1.2018

Informacja na temat rozpoczęcia procesu rekrutacji

W związku z dużą liczbą zapytań dotyczących daty rozpoczęcia rekrutacji do projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2, uprzejmie informujemy, iż w chwili obecnej czekamy na ostateczne zaakceptowanie regulaminów udzielania wsparcia w ramach projektu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Niezwłocznie po zakończeniu tego procesu, uruchomimy zgodnie z procedurami rekrutację.

18.12.2017

Ruszają spotkania informacyjne dla osób chcących założyć własny biznes

Zapraszamy osoby nie pracujące ( bezrobotne i bierne zawodowo) na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania bezzwrotnej dotacji na uruchomienie własnej działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 stycznia 2018 roku, o godzinie 10.00 w gmachu głównym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Ul. Zamkowa 4 w Wałbrzychu

Piętro 1, sala numer 104.

W ramach projektu oferujemy wsparcie finansowe w wysokości do 24 000 złotych oraz finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 21 600 złotych. Dodatkowo Uczestnicy i Uczestniczki projektu skorzystają ze szerokiego wachlarza usług doradczych niezbędnych w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Z projektu mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 30 lat, zamieszkujący na terenie powiatów jaworskiego, lwóweckiego, złotoryjskiego, górowskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego ziemskiego, ząbkowickiego, wołowskiego, strzelińskiego.

 

 

Do zobaczenia na spotkaniu informacyjnym

Szczegóły dotyczące spotkania pod numerem telefonu: 74 8480100

Please reload

bottom of page