top of page

February 20, 2018

Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/8.3/WBNDW2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/RPO/8.3/WBNDW2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084571                                                           

 

21.02.2018: Informujemy, iż w wyniku prowadzonego postępowania złożone zostały 3 oferty. Szczegóły wyboru wykonawców znajdują się na

stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084571     

January 31, 2018

Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/8.3/WBNDW2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 2/RPO/8.3/WBNDW2

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085701

12.02.2018: Informujemy, iż w wyniku prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta.

szczegóły na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085701

January 30, 2018

Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/8.3/WBNDW2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 3/RPO/8.3/WBNDW2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085038

 

12.02.2018: Informujemy, iż w wyniku prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Szczegóły wyboru wykonawcy znajdują się na stronie : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085038

January 30, 2018

Zapytanie ofertowe nr 4/RPO/8.3/WBNDW2

​Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 4/RPO/8.3/WBNDW2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085052

12.02.2018: Informujemy, iż w wyniku prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Szczegóły wyboru wykonawcy znajdują się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085052

March 27, 2018

Zapytanie ofertowe nr 5/RPO/8.3/WBNDW2

W związku z prowadzonym postępowaniem wyboru Wykonawców, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny wniosków na udzielenie dotacji uczestnikom i uczestniczkom projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2. W załączeniu dokumentacja wraz ze specyfikacją zamówienia.

March 27, 2018

Zapytanie ofertowe nr 6/RPO/8.3/WBNDW2

W związku z prowadzonym postępowaniem wyboru Wykonawców, zapraszamy do złożenia oferty na przeprowadzenie oceny wniosków na udzielenie wsparcia pomostowego uczestnikom i uczestniczkom projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych 2. W załączeniu dokumentacja wraz ze specyfikacją zamówienia.

Please reload

bottom of page