top of page

31.08.2017: Informujemy, iż w dniu 4 września 2017 roku otwarty zostanie dodatkowy - V nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego. Nabór trwać będzie do 11–stego września 2017 roku.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych, którzy zakończyli cykl szkoleniowy oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończyły cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 4-go września  2017 roku do dnia 11 września  2017 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

1.08.2017: Bardzo ważny komunikat, dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, biorących udział w projekcie pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”

Informujemy Uczestniczki Uczestników projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych- osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, które otrzymały pozytywne oceny wniosków o dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej , iż w chwili obecnej ze względu na opóźnienia związane z wprowadzaniem w życie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzania, na podstawie którego Powiatowe Urzędy Pracy w Polsce mogą ponownie, bez przeszkód przyznawać i podpisywać umowy z osobami bezrobotnymi, chcącymi założyć własną działalność gospodarczą, iż  w celu podpisania umowy na wsparcie pomostowe, niezbędnym jest niezwłoczne  uruchamianie przez Państwa własnych firm. 

Umowa na wsparcie pomostowe zawierana jest przez Forum Aktywności Lokalnej z URUCHOMIONĄ PRZEZ PAŃSTWA FIRMĄ A NIE Z OSOBĄ FIZYCZNĄ.
 
W celu jak najszybszego przeprowadzania procedur związanych z podpisaniem umów na wsparcie pomostowe, prosimy o jak najszybszy kontakt z Forum Aktywności Lokalnej telefon 748480100. Jednocześnie informujemy, iż zwlekanie z uruchomieniem Państwa działalności gospodarczych będzie miało bezpośredni wpływ na liczbę miesięcy i wysokość wsparcia, na które będziemy mogli podpisać z Państwa firmami stosowne umowy
 

1.08.2017: Jest już kolejna lista rankingowa. Prosimy o zapoznanie się z wynikami oceny

Informujemy, iż w zakładce Listy rankingowe, zawieszona został lista dofinansowanych wniosków składanych w ramach 3 tury naboru przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy . Prosimy o zapoznanie się z wynikami oceny

26.07.2017: Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach IV ( ostatniego) naboru dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich

 DOTYCZY WYŁĄCZNIE OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

 

W związku wydaniem w dniu 17 lipca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzenia umożliwiającego Powiatowym Urzędom Pracy przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ,  informujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- Uczestników i Uczestniczki projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”- iż wydłużony zostaje termin naboru wniosków w ramach IV naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego do dnia 04.08.2017 roku. Wydłużenie terminu podyktowane jest potrzebą dostosowania dokumentacji w Powiatowym Urzędzie Pracy do zapisów nowego rozporządzenia.

Przypominamy, iż

 

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuację zmieniają się niektóre wzory dokumentów na których składane muszą być wnioski. Bardzo prosimy o sprawdzanie na bieżąco wzorów dokumentów w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy i dostosowanie ich do nowych, obowiązujących wymogów

 

Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale jest ona w pełni niezależna od Realizatorów projektu

21.07.2017: Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach IV ( ostatniego) naboru dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

W  związku wydaniem w dniu 17 lipca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nowego rozporządzenia umożliwiającego Powiatowym Urzędom Pracy przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ,  informujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy- Uczestników i Uczestniczki projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”- iż wydłużony zostaje termin naboru wniosków w ramach IV naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego do dnia 28.07.2017 roku. Wydłużenie terminu podyktowane jest potrzebą dostosowania dokumentacji w Powiatowych Urzędach Pracy do zapisów nowego rozporządzenia.

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuację zmieniają się niektóre wzory dokumentów na których składane muszą być wnioski.Bardzo prosimy o sprawdzanie na bieżąco wzorów dokumentów w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy i dostosowanie ich do nowych, obowiązujących wymogów

 

Przepraszamy za zaistniałą sytuację, ale jest ona w pełni niezależna od Realizatorów projektu

 

13.07.2017: UWAGA !!!!! IV ( ostatni) nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego dla osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP –Uczestników i Uczestniczek projektu – kończy się w dniu 18 lipca 2017 roku.

Przypominamy iż osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

Ostateczny termin składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego to 18 lipca 2017 roku

13.07.2017: Wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach IV ( ostatniego) naboru dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy

W związku z nie wydaniem do dnia dzisiejszego tj. do 13.07.2017 roku przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia umożliwiającego Powiatowy Urzędom Pracy przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ,  informujemy osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy- Uczestników i Uczestniczki projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”- iż wydłużony zostaje termin naboru wniosków w ramach IV naboru wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego do dnia 24.07.2017 roku.

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nie wydania przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia umożliwiającego Powiatowy Urzędom Pracy przyjmowania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, termin naboru wniosków może zostać ponownie wydłużony. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej projektu.

10.07.2017: Uwaga osoby bezrobotne – Uczestnicy i Uczestniczki   projektu Własny biznes nie jest dla wybranych

W związku z nagłym uchyleniem  w dniu 1 lipca 2017 roku, przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Partnerzy Projektu- Powiatowe Urzędy Pracy w Wałbrzychu, Kłodzku oraz w Ząbkowicach Śląskich- zostały zobligowane przez Ministerstwo  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do zaprzestania wszelkich działań związanych m.in. z udzielaniem dotacji na uruchamianie jednoosobowej działalności gospodarczej do czasu wydania przez MRPiPS kolejnego rozporządzenia w tej sprawie.

W praktyce dla bezrobotnych Uczestników/Uczestniczek projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych, którzy otrzymują dotacje na założenie własnej firmy z w/w PUP, oznacza to, iż ze względu na wystąpienie siły wyższej, do czasu wydania przez MRPiPS kolejnego rozporządzenia pozwalającego PUP na normalne działania, przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji przez PUP jest obecnie niemożliwe. Zgodnie z zapewnieniami MRPiPS nowe rozporządzenie ma zostać wydane do końca lipca 2017 roku.

Pragniemy podkreślić, iż zaistniała sytuacja jest w pełni niezależna od działań podejmowanych przez realizatorów projektu i jako realizatorzy projektu nie mamy na nią żadnego wpływu. Obecnie szukamy prawnych i formalnych rozwiązań, zmierzających do doprowadzenia działań projektowych do końca i zapewnienia wszystkim Uczestnikom i Uczestniczkom projektu, którzy zostaną poprawnie ocenieni przez Komisję Oceny Biznesplanów, dotacji na uruchomienie firmy oraz wsparcia pomostowego. Prosimy o bieżące monitorowanie strony internetowej projektu oraz skrzynek pocztowych. Będziemy na bieżąco informowali o rozwoju zaistniałej sytuacji.

29.06.2017: Rekrutacja do projektu zakończona

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy rekrutację osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, korzystając ze wsparcia oferowanego w ramach projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych.

12.06.2017: Są już dostępne terminy szkoleń dla grupy nr 14

Zapraszamy osoby które zostały zakwalifikowane do projektu lub przechodzą w chwili obecnej procedurę rekrutacji do grupy nr 14 o zapoznanie się z terminami szkoleń

12.06.2017: Informujemy, iż w dniu 4 lipca 2017 roku otwarty zostanie OSTATNI- IV nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego. Nabór trwać będzie do 18 –stego lipca 2017 roku.

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych, którzy zakończyli cykl szkoleniowy oraz osoby które w okresie naboru wniosków o dotację zakończą cykle szkoleniowe . Informujemy, iż od dnia 4-go lipca  2017 roku do dnia 18 lipca  2017 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

5.06.2017: Wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe- runda II

Są już dostępne wyniki oceny biznesplanów oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach II tury naboru i oceny złożonych dokumentów. Listy rankingowe wniosków rekomendowanych i nie rekomendowanych do dofinansowania znajdują się w zakładce Listy Rankingowe

29.05.2017: Ważny komunikat dotyczący wypłat finansowego wsparcia pomostowego !!!

W związku z obligatoryjnym terminem zakończenia projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych w dniu 30 sierpnia 2018 roku, informujemy wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu, iż osoby, które faktycznie uruchomią swoje działalności gospodarcze w ramach projektu po dniu 15 sierpnia 2017 roku NIE BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ WYPŁATY FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEZ OKRES  12 miesięcy, A JEDYNIE, MAKSYMALNIE  DO DNIA 15 SIERPNIA 2018 ROKU. Ostatnia, miesięczna transza finansowego wsparcia pomostowego może być BOWIEM wypłacona Uczestnikom i Uczestniczkom projektu maksymalnie w dniu 15 sierpnia 2018 roku!!! Bardzo prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w swoich planach biznesowych i jak najszybsze rejestrowanie i uruchamiania własnych firm.

27.05.2017: Kolejne osoby zakwalifikowane do projektu

Informujemy, iż zawieszona została kolejna lista rankingowa, zawierająca zestawienie osób zakwalifikowanych do projektu wraz z przyznaną punktacją

25.05.2017: Informujemy, iż w dniu 25.05.2017 roku otwarty został III nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych, którzy zakończyli cykl szkoleniowy . Informujemy, iż od dnia 25 maja  2017 roku do dnia 8 czerwca  2017 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

17.05.2017: Uwaga osoby rozliczające otrzymywane dotacje !!!!! Ważny komunikat

Uprzejmie prosimy osoby, które otrzymały dotacje na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach projektu Własny biznes nie jest dla wybranych, aby co do zasady dokonywały płatności za kupowane maszyny i urządzenia oraz wartości niematerialne i prawne przelewem z konta bankowego. W przypadku dokonywania zakupów gotówkowych, na fakturze od dostawcy MUSI być informacja, iż faktura została ZAPŁACONA GOTÓWKĄ !!! Zastosowanie się do wyżej opisanej instrukcji ułatwi i usprawni proces rozliczania otrzymanych dotacji. Z góry dziękujemy za współpracę w tym zakresie

15.05.2017: Za 10 dni otwieramy III nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego !!!

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych. Informujemy, iż od dnia 25 maja 2017 roku do dnia 8 czerwca  2017 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

27.04.2017 :Ważny komunikat, dotyczący sposobu dokonywania płatności za zakupy związane z wydatkowaniem dotacji na założenie i uruchomienie własnej działalności gospodarczej

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu Własnybiznes nie jest dla wybranych.

Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż wydatki ponoszone z otrzymanej dotacji pochodzącej z uzyskanego w ramach projektu wsparcia finansowego, co do zasady dokonywane winy być w formie przelewu bankowego.

Przypominamy, iż niedopuszczalnym jest regulowanie gotówką, zobowiązań finansowych ponoszonych zotrzymanej dotacji w przypadku zakupów o wartości przekraczającej równowartość 15000 złotych ( słownie: piętnaście tysięcy złotych), przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Niedopuszczalnym jest dokonywanie płatności ponoszonych zotrzymanej dotacji w gotówce, jeśli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł ( słownie: piętnaście tysięcy złotych)

22.04.2017: Kolejne osoby zakwalifikowane do projektu

Informujemy, iż zawieszona została kolejna lista rankingowa, zawierająca zestawienie osób zakwalifikowanych do projektu wraz z przyznaną punktacją

14.04.2017: Kolejne osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa kolejnych osób zakwalifikowanych do projektu

10.04.2017: Informujemy, iż w dniu 10.04.2017 roku otwarty został II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych, którzy zakończyli cykl szkoleniowy . Informujemy, iż od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

04.05.2017: Pierwsze wyniki oceny biznesplanów

Są już dostępne wyniki oceny biznesplanów oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego w ramach I tury naboru i oceny złożonych dokumentów. Listy rankingowe znajdują się w zakładce Listy Rankingowe.

17.03.2017: Za 23 dni otwieramy II nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego !!!

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych. Informujemy, iż od dnia 10 kwietnia 2017 roku do dnia 24 kwietnia  2017 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

10.03.2017: Informacja o postępie prac związanych z oceną złożonych biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe

Informujemy, iż w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” złożono w wymaganym terminie do dnia 28 lutego 2017 roku, łącznie 87 wniosków o udzielenie dotacji wraz z biznesplanami oraz 87 wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego i szkoleniowo-doradczego. Wnioski złożyły 53 osoby bezrobotne oraz 34 osoby bierne zawodowo. W chwili obecnej trwa procedura oceny formalnej złożonych dokumentów. Uczestnicy i Uczestniczki zapraszani są obecnie do uzupełniania braków formalnych w złożonych dokumentach. Początek obrad Komisji Oceny Biznesplanów oraz Komisji Oceny Wniosków Pomostowych zaplanowano od dnia 16 marca 2017 roku.

10.03.2017 Nowa zakładka ZABEZPIECZENIA na stronie projektu

W związku z przygotowywaniem procesu podpisywania umów i przygotowywaniem procesu zabezpieczeń udzielanych dotacji w ramach projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych”, informujemy iż utworzona została na stronie internetowej zakładka o nazwie ZABEZPIECZENIA, w której będziemy zamieszczać wszystkie, najważniejsze informacje związane z tym procesem. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym w zakładce ZABEZPIECZENIA materiałem.

22.02.2017 Prosimy zwrócić uwagę na częsty, niezamierzony błąd występujący przy wypełnianiu wniosków o wsparcie pomostowe

Prosimy zwrócić uwagę na częsty, niezamierzony błąd występujący przy wypełnianiu wniosków o wsparcie pomostowe ( str 3 wniosku o wsparcie pomostowe dotycząca wyboru wsparcia pomostowego doradczo szkoleniowego )

 

Przypominamy, iż wniosek o wsparcie pomostowe zawiera dwie niezależne od siebie formy wsparcia.

 

Pierwsza forma to wsparcie finansowe do 1300 złotych z przeznaczeniem w pierwszej kolejności  na opłaty

 1. obowiązkowych składek ZUS

 2. opłat za prowadzenie księgowości

 3. opłat z tytułu wykorzystywania dla potrzeb prowadzenia własnej działalności gospodarczej lokalu o niezbędnej wielkości . Opłaty te mogą stanowić zarówno opłaty czynszowe jak i opłaty wynikające z umowy najmu lokalu niezbędnego do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 4. opłaty z tytułu wykorzystywania w lokalu wykorzystywanym dla potrzeb prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej mediówtj. opłaty za gaz, prąd, wodę, ogrzewanie

 5. opłaty za abonament telefoniczny i rozmowy telefoniczne w wielkości niezbędnej do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 6. opłaty z tytułu ubezpieczenia zakupionych w ramach dotacji sprzętów i urządzeń

 7. opłaty z tytułu innych ubezpieczeń niezbędnych do prowadzenia nowo utworzonej działalności gospodarczej

 

Druga forma to wsparcie pomostowe niefinansowe w ramach którego nowi przedsiębiorcy mogą zapewnić sobie specjalistyczne wsparcie doradcze przez 12 pierwszych miesięcy funkcjonowania firmy. Przykładowe wsparcie doradcze obejmuje:

 1. specjalistyczne doradztwo marketingowe

 2. specjalistyczne doradztwo biznesowe

 3. specjalistyczne doradztwo podatkowe

 4. specjalistyczne doradztwo prawne

 

Prosimy o uwzględnianie w ramach składanych wniosków o wsparcie pomostowe obu form wsparcia, aby w jak najbardziej efektywny i bezpieczny sposób spożytkować dotację i rozwijać bezproblemowo swoja firmę na rynku.  Osoby, które nie zawnioskują o obie formy wsparcia, nie będą już mogły w przyszłości z nich skorzystać.

14.02.2017: Informujemy, iż w dniu 14.02.2017 roku otwarty został nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych uczestniczący w cyklu szkoleniowym w grupach od 1 do 6. Informujemy, iż od dnia 14 lutego 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

7.02.2017: Kolejne osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa kolejnych osób zakwalifikowanych do projektu.

1.02.2017: Za 2 tygodnie otwieramy nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego !!!

Uwaga Uczestnicy i Uczestniczki projektu pn. Własny biznes nie jest dla wybranych uczestniczący w cyklu szkoleniowym w grupach od 1 do 6. Informujemy, iż od dnia 14 lutego 2017 roku do dnia 28 lutego 2017 roku przyjmowane będą wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami oraz wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego.

 

Przypominamy, iż

1. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Wałbrzychu składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5 B w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

2. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Ząbkowicach Śląskich składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

3. Osoby bezrobotne uczestniczące w projekcie zarejestrowane w PUP w Kłodzku składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul. w godzinach pracy urzędu, a wnioski o udzielenie wsparcia pomostowego składane winny być w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219, w godzinach od 8.00-15.30.

 

4. Osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie składają wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej wraz z biznesplanami i wymaganymi załącznikami, w siedzibie Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C, pokój 219 w godzinach od 8.00-15.30.

8.01.2017: Rusza kolejny etap rekrutacji do projektu !!!

Zapraszamy osoby niepracujące, zainteresowane udziałem w projekcie oraz pozyskaniem środków finansowych na uruchomienie własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację. W ramach kolejnej tury rekrutacji, organizujemy spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 

Poniżej terminy oraz lokalizacja spotkań:

 

Bolków  11.01.2016., godz. 10.30;  Dom Kultury w Bolkowie ulica Szpitalna 16. Na to spotkanie w szczególności zapraszamy osoby zamieszkujące na terenie powiatów jeleniogórskiego ziemskiego, kamiennogórskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lubańskiego

Wałbrzych  17.01.2017., godz. 10.00;  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul.  ul. Ogrodowa 5b, sala szkoleniowa.

 

Ząbkowice Śląskie 18.01.2017, godzina 11.00; siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich ulica Powstańców Warszawy 7

Dzierżoniów:  20.01.2017., godz. 10,30; Wrocławska 47 Dzierżoniów, sala konferencyjna. ( obok stadionu oraz bazaru)

​W ramach projektu można pozyskać  wsparcie na założenie i funkcjonowanie własnej działalności gospodarczej w łącznej wysokości przekraczającej 43 000 złotych.

 

 

Szczegółowe informacje na temat spotkań udzielane są pod numerem telefonu 748480100

7.12.2016: Znamy już terminy poszczególnych szkoleń

Znamy już  terminy , miejsce oraz godziny szkoleń dla poszczególnych grup Uczestników/Uczestniczek ubiegających się o dotacje na złożenie jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Prosimy Uczestników i Uczestniczki zakwalifikowane do projektu o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń.

6.12.2016: Pierwsze osoby zostały zakwalifikowane do projektu

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa pierwszych osób zakwalifikowanych do projektu.

21.11.2016: Terminy doradztwa zawodowego oraz doradztwa biznesowego

Od dnia 22.11.2017 zapraszamy osoby, które złożyły formularze rekrutacyjne na spotkania z doradcą zawodowym oraz doradcą biznesowym w celu przeprowadzenia diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych kandydatów/-tek, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Termin diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych  oraz ocen biznesowym konceptów, kandydatów/-tek na uczestnika/-czkę projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych” ustalany będzie indywidualnie, równolegle z działaniami rekrutacji prowadzonej w sposób ciągły. W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 748480100.

Od 16 listopada 2016 roku przyjmujemy formularze rekrutacyjne

Rekrutacja do projektu rusza w dniu 16 listopada 2016 roku. Od tego dnia przyjmujemy formularze rekrutacyjne. Szczegóły pod numerem telefonu 74 8480100. 

14.10.2016: Zapraszamy osoby niepracujące zamieszkujące teren powiatu wałbrzyskiego ziemskiego na II spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Organizujemy kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 

Poniżej termin oraz lokalizacja spotkania:

 

Wałbrzych  19.10.2016., godz. 14.00;  siedziba Fundacji Merkury w Wałbrzychu ul. Ludwika Beethovena 10 sala szkoleniowa parter.

14.10.2016: Zapraszamy osoby niepracujące zamieszkujące teren powiatu lwóweckiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Organizujemy kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację w wysokości do 20600 złotych oraz do 15600 złotych na zapłatę obowiązkowych składek ZUS przez okres 12 miesięcy funkcjonowania nowej firmy z funduszy unijnych l .

 

Poniżej termin oraz lokalizacja spotkania:

 

Lwówek Śląski 27.10.2016., godz. 11.00;  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Lwówku Śląskim ul. Budowlanych 1, sala szkoleniowa.

14.10.2016: Zapraszamy osoby niepracujące zamieszkujące teren powiatu kłodzkiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Organizujemy kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację w wysokości do 20600 złotych oraz do 15600 złotych na zapłatę obowiązkowych składek ZUS przez okres 12 miesięcy funkcjonowania nowej firmy z funduszy unijnych l .

 Poniżej termin oraz lokalizacja spotkania:

 Kłodzko 20.10.2016., godz. 11.00;  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku ul.  ul. Wyspiańskiego 2J, sala szkoleniowa.

09.10.2016: Zapraszamy osoby niepracujące zamieszkujące teren powiatu wałbrzyskiego ziemskiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Organizujemy kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 

Poniżej termin oraz lokalizacja spotkania:

 

Wałbrzych  17.10.2016., godz. 13.00;  siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul.  ul. Ogrodowa 5b, sala szkoleniowa.

07.10.2016: Zapraszamy osoby z powiatu dzierżoniowskiego na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości ubiegania się o dotację

Organizujemy kolejne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 

Poniżej termin oraz lokalizacja spotkania:

 

Dzierżoniów:  11.10.2016., godz. 14,30; Wrocławska 47 Dzierżoniów, sala konferencyjna. ( obok stadionu oraz bazaru)

1.10.2016: Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zameldowane na terenie powiatu wałbrzyskiego ziemskiego na spotkania informacyjne

Przy współpracy z Partnerem projektu Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu organizujemy spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie oraz założeniem własnej firmy i ubieganiem się o dotację z funduszy unijnych na ten cel .

 

Poniżej terminy oraz lokalizacje realizowanych spotkań:

 

Głuszyca:  03.10.2016., godz. 10,00; Centrum Kultury, biblioteka miejska, ul. Grunwaldzka 26, Ip., sala widowiskowa,

 

Boguszów-Gorce: 05.10.2016., godz. 10,00; punkt pośrednictwa pracy OHP, Pl. Odrodzenia 8 (UM),

 

Mieroszów: 07.10.2016., godz. 10,00; Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, parter;

 

Walim: 10.10.2016., godz. 10,00; Dom Kultury 1;

4.09.2016: W chwili obecnej w ramach projektu trwają działania promocyjno-informacyjne

Wszelkie informacje na temat możliwości wzięcia udziału w projekcie oraz jego zasad udzielane są pod numerem telefonu 74 8480100. Proces rekrutacji rozpocznie się po zatwierdzeniu i opublikowaniu szczegółowego regulaminu rekrutacji oraz zasad udzielania wsparcia finansowego i pomostowego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Wałbrzychu . Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami i Partnerami.

Wałbrzych- Sudecki Inkubator Przedsiębiorczości 748480100

Wałbrzych - Powiatowy Urząd Pracy 748407382

Kłodzko - Powiatowy Urząd Pracy 748657430 oraz 74 8657418

Ząbkowice Śląskie - Powiatowy Urząd Pracy 74 8166717

Wałbrzych - Fundacja Razem 74 666 30 06

Please reload

bottom of page