top of page

05/11/2017

Zapytanie ofertowe Nr 13/RPO/8.3/WBNJDW/FR

Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest świadczenie indywidualnego doradztwa prawnego dla około 76 Uczestników/-czek projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych”. Celem doradztwa będzie pomoc Uczestnikom/Uczestniczkom w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w prowadzeniu firmy i zapewnienie efektywności zarządzania nią.

30/08/2017

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSZTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/8.3/WBNJDW/FR

Informujemy, że z uwagi na konieczność wezwania oferentów do przedłożenia wyjaśnień związanych ze złożonymi w postępowaniu ofertami, termin wyboru ofert wskazany w pkt. XIV. Formalności, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty Zapytania Ofertowego zostaje wydłużony do dnia 15.09.2017, 

Powyższy terminy jest zależny od złożenia wyjaśnień przez oferentów i może ulec zmianie tj. skróceniu lub wydłużeniu.

17/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3, Fundacja „Razem” w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia ad hoc usługi indywidualnego doradztwa prawnego dla około 100 uczestników projektu będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

16/08/2017

​ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3, Fundacja „Razem” w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia ad hoc usługi indywidualnego doradztwa prawnego dla około 100 uczestników projektu będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

UWAGA !!!!

Informujemy, iż przedmiotowe postępowanie zostało anulowane w dniu 17.08.2017 roku

16/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3, Fundacja „Razem” w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia ad hoc usługi indywidualnego doradztwa podatkowego dla około 100 uczestników projektu będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

16/08/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3, Fundacja „Razem” w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia ad hoc usługi indywidualnego doradztwa marketingowego dla około 100 uczestników projektu będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą.

16/08/2017

​ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3, Fundacja „Razem” w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: z zakresu świadczenia ad hoc usługi indywidualnego doradztwa biznesowego dla około 100 uczestników projektu będących przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą

28/05/2017

Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do złozenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

-z zakresu świadczenie ad hoc usługi doradztwa indywidualnego biznesowego

28/05/2017

Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do złozenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

-z zakresu świadczenie ad hoc usługi doradztwa indywidualnego marketingowego

28/05/2017

Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do zlozenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

-z zakresu świadczenie ad hoc usługi doradztwa indywidualnego prawnego

28/05/2017

Forum Aktywności Lokalnej zaprasza do złozenia oferty

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

-z zakresu świadczenie ad hoc usługi doradztwa indywidualnego podatkowego

05/10/2016

Forum AKtywności Lokalnej zaprasza przedsiębiorstwa społeczne do składania ofert na realizację poniżej opisanych usług

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

·         z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w formie obiadu

·        z zakresu przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zamówienia pod poniżej podanym adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1008048

20.10.2016: Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

 

Spółdzielnia Socjalna Centrum Biznesu
ul. Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra 

06/10/2016

Fundacja Razem zaprasza przedsiębiorstwa społeczne do składania ofert na realizację poniżej opisanych usług

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Fundacja Razem ( Partner projektu) w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

·         z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w formie obiadu

·        z zakresu przygotowania i zapewnienia przerwy kawowej

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem zamówienia pod poniżej podanym adresem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1008658

20.10.2016: Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejszą ofertę złożyła

 

Spółdzielnia Socjalna Centrum Biznesu
ul. Sobieskiego 53
58-500 Jelenia Góra 

26/10/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 4/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr projektu: WND-RPDS.08.03.00-02-0021/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Forum Aktywności Lokalnej, w ramach procedury  dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty z zakresu przeprowadzenia diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  w ramach rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu

26/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

  • Na prowadzenia szkolenia stacjonarnego dla uczestników/czek projektu z zakresu

Zagadnień związanych z uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w ramach bloków tematycznych:

  1. ABC przedsiębiorczości

  2. Zasady konstrukcji oraz tworzenie biznesplanu

 

04.11.2016: Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert

 

29/10/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

·         z zakresu oceny wniosków od udzielenie dofinansowania na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej składających się z  biznesplanów wraz z załącznikami

7.11.2016 Postępowanie anulowane

02/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr projektu: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Fundacja Razem, w ramach procedury  dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

z zakresu przeprowadzenie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia

działalności gospodarczej w ramach rekrutacji uczestników do projektu

02/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Fundacja „Razem” – Partner projektu w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty

●     CZĘŚĆ I z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkolenia:  Podstawy księgowości (32 godziny szkolenia dla 14 grup szkoleniowych)

●     CZĘŚĆ II z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkolenia:  Kadry i płace (16 godzin szkolenia dla 14 grup szkoleniowych)

●      CZĘŚĆ III z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkolenia:   Prawo podatkowe (16 godzin szkolenia dla 14 grup szkoleniowych)

14.11.2016: Nierozstrzygnięte – brak ofert

06/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

·         z zakresu oceny wniosków od udzielenie wsparcia pomostowego w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej utworzonej w ramach projektu

15/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  określonej  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

  • na usługę dotyczącą wynajmu pomieszczenia do przeprowadzenia szkolenia dla uczestników/czek projektu „Własny biznes nie jest dla wybranych”

24/11/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Partner Projektu: Fundacja „Razem”, w ramach procedury dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

* CZĘŚĆ I: najem pomieszczenia do prowadzenia szkoleń w ramach projektu w powiecie Wałbrzychu

* CZĘŚĆ II: najem pomieszczenia do prowadzenia szkoleń w ramach projektu w Kłodzku

* CZĘŚĆ III: najem pomieszczenia do prowadzenia szkoleń w ramach projektu w Ząbkowicach Śląskich

* CZĘŚĆ IV: najem pomieszczenia do prowadzenia szkoleń w ramach projektu w Dzierżoniowie

UWAGA: ​W związku z błędną datą ​​terminu składania ofert widniejącego w Zapytaniu Ofertowym nr 4/RPO/8.3/WBNJDW/FR, termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego zostaje przedłużony do 5.12.2016 roku. Za utrudnienia przepraszamy​.

22/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

-z zakresu świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w przygotowaniu biznesplanu jednoosobowej działalności gospodarczej dla 124 Uczestników/czek projektu z uwzględnieniem w szczególności specyfiki  otwieranej przez nich działalności gospodarczej w oparciu o:

-     Analizę przedmiotową(charakterystyka rynku, oferowane produkty, ceny)

-     Analizę podmiotową (nabywcy, dostawcy, klienci, konkurencja),

-     Plan inwestycyjny i plan ekonomiczno - finansowy,

-    Kwalifikowalność wydatków.

26/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPO/8.3/WBNJDW


W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
- z zakresu oceny wniosków od udzielenie dofinansowania na utworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej składających się z biznesplanów wraz z załącznikami

26/12/2016

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPO/8.3/WBNJDW

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Forum Aktywności Lokalnej w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:
- z zakresu oceny wniosków od udzielenie wsparcia pomostowego w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej utworzonej w ramach projektu

23/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Partner projektu Fundacja „Razem”, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności  określona  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

●     CZĘŚĆ I z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkolenia:  Kadry i płace (16 godzin szkolenia dla 7 grup szkoleniowych)

●      CZĘŚĆ II z zakresu świadczenia usług szkoleniowych w ramach realizacji szkolenia:   Prawo podatkowe (16 godzin szkolenia dla 7 grup szkoleniowych)

W wyniku postępowania nie wpłynęła żadna oferta. Szczegóły pod poniższym linkiem

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1018543

23/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Partner Projektu: Fundacja Razem w ramach procedury dla wydatków o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie

19/02/2017

Zapytanie ofertowe NR 7/RPO/8.3/WBNJDW/FR

W związku z realizacją projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych”  nr umowy: RPDS.08.03.00-02-0021/16-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.3 Fundacja „Razem” w ramach procedury  zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty:

- z zakresu świadczenie usługi doradztwa indywidualnego w przygotowaniu biznesplanu jednoosobowej działalności gospodarczej dla 100 Uczestników/czek projektu z uwzględnieniem w szczególności specyfiki  otwieranej przez nich działalności gospodarczej w oparciu o:

·         Analizę przedmiotową(charakterystyka rynku, oferowane produkty, ceny);

·         Analizę podmiotową (nabywcy, dostawcy, klienci, konkurencja);

·         Plan inwestycyjny i plan ekonomiczno - finansowy;

·Kwalifikowalność wydatków

Informujemy, iż w wyniku zapytania nie wpłynęła żadna oferta. Wyniki zapytania ofertowego dostępne są tutaj.

Please reload

bottom of page