top of page

Przystąp do projektu

W tym miejscu opublikujemy zasady rekrutacji do projektu oraz regulaminy rekrutacji

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ( obowiązuje wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez PUP w Kłodzku ( obowiązuje Uczestników i Uczestniczki projektu ubiegających się o dotacje z PUP w Kłodzku)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez PUP w Wałbrzychu ( obowiązuje Uczestników i Uczestniczki projektu ubiegających się o dotacje z PUP w Wałbrzychu)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez PUP w Ząbkowicach Śląskich ( obowiązuje Uczestników i Uczestniczki projektu ubiegających się o dotacje z PUP w Ząbkowicach Śląskich)

Tutaj zapoznaj się i  pobierz regulamin udzielania dotacji w ramach projektu przez Forum Aktywności Lokalnej

Załączniki do poszczególnych regulaminów udzielania dotacji

Załączniki do regulaminu PUP w Wałbrzychu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załączniki do regulaminu PUP w Ząbkowicach Śląskich

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Załączniki do regulaminu Forum Aktywności Lokalnej

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

umowa na przyznanie wsparcia finansowego

wniosek o przyznanie środków finansowych

Załączniki do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa obowiązujące wszystkich Uczestników i Uczestniczki projektu

Wzory dokumentów obowiązujące w ramach projektu

UWAGA - DOKUMENTY ZAKTUALIZOWANE I OBOWIĄZUJĄCE 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA  W PROJEKCIE WŁASNY BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  - aktualizacja

Załącznik nr 4 FAL Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego - aktualizacja

Załącznik nr 13 REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW  - aktualizacja

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU - aktualizacja

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTW W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU  - aktualizacja

ZAŁĄCZNIK NR 3 ANEKS NR 1 DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  POWIATOWY URZĄD PRACY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

ZAŁĄCZNIK NR 4 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - aktualizacja

bottom of page