top of page

Wnioski, biznesplan oraz załączniki  wymagane do ubiegania się o dotację na złożenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych.

Regulamin udzielania dotacji 2017-  PUP Kłodzko

Wniosek wraz z biznesplanem-  PUP Kłodzko ( dokument składny do PUP w Kłodzku)

Wzór karty oceny merytorycznej wniosku i biznesplanu-  PUP Kłodzko

Wzór karty oceny formalnej wniosku i biznesplanu-  PUP Kłodzko

Wnioski, biznesplan oraz załączniki wymagane do ubiegania się o dotację na złożenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bierne zawodowo uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych.

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego ( dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

OSOBY BEZROBOTNE - KŁODZKO

OSOBY BEZROBOTNE - WAŁBRZYCH

Wnioski, biznesplan oraz załączniki wymagane do ubiegania się o dotację na złożenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych.

OSOBY BEZROBOTNE - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

Wnioski, biznesplan oraz załączniki wymagane do ubiegania się o dotację na złożenie własnej działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ząbkowicach Śląskich uczestniczące w projekcie Własny biznes nie jest dla wybranych.

OSOBY BIERNE ZAWODOWE

Wniosek wraz z biznesplanem-  ( dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego ( dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

Wniosek do PUP dokument (dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

Biznesplan ( dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

Informacja o rachunku bankowym (dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT ( dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

Wniosek o wsparcie pomostowe (składny do Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Wniosek o wsparcie pomostowe ( dokument składny do Forum Aktywności Lokalnej  w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Oświadczenie poręczyciela (dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

Oświadczenie dla poręczycieli ( dokument składany do PUP w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu )

Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli ( dokument składany do PUP w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu )

Formularz informacji de minimis ( dokument składany do PUP w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu )

Wniosek wraz z biznesplanem ( dokument składany do PUP w Ząbkowicach Śląskich ul. Powstańców Warszawy 7 w godzinach pracy urzędu )

Formularz informacji de minimis do biznesplanu-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Formularz informacji de minimis do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Formularz oświadczenia dotyczącego podatku VAT do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

Formularz informacji de minimis do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Formularz oświadczenia dotyczącego podatku VAT do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

Formularz informacji de minimis do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Formularz oświadczenia dotyczącego podatku VAT do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

Formularz informacji de minimis do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C )

Formularz oświadczenia dotyczącego podatku VAT do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego-  (dokument składany do Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C)

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( dokument składny do PUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B)

bottom of page