top of page

Listy osób zakwalifikowanych do projektu

18/09/2017

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia po 5 turze oceny z dnia 19.09.2017 roku

Lista rankingowa z dnia 18. 09 .2017 r. wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego 

 

Listy wniosków nierekomendowanych nie ma.

29/08/2017

"Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia po 4 turze oceny z dnia 30.08.2017 roku- osoby bierne zawodowo"

29/08/2017

"Lista rankingowa z dnia 30.08.2017r. wniosków złożonych przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP rekomendowanych do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego"

Listy wniosków nierekomendowanych nie ma.

03/08/2017

Lista rankingowa z dnia 4.08.2017 rok ( wnioski nie zaakceptowane do dofinansowania)

Lista rankingowa z dnia 4 .08. 2017 r. wniosków złożonych przez osoby bierne zawodowo/niezarejestrowane w PUP nierekomendowanych do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego po 4 turze oceny

03/08/2017

Lista rankingowa z dnia 4.08.2017 roku (wnioski rekomendowane do dofinansowania)

Lista rankingowa z dnia 4. 08. 2017 r. wniosków złożonych przez osoby bierne zawodowo/niezarejestrowane w PUP rekomendowanych do otrzymania dotacji i wsparcia pomostowego po 4 turze oceny"

31/07/2017

Listy rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia po 3 turze oceny - osoby bezrobotne zarejstrowane w PUP

Publikujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania, których ocena została wstrzymana ze względu na działania podjęte przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w kierunku zamiany rozporządzania umożliwiającego Powiatowym Urzędom Pracy działania związane z udzielaniem dotacji na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

 

Jednocześnie informujemy osoby, które otrzymały pozytywne rekomendacje, iż w chwili obecnej,  w celu otrzymania jak największej wartości wsparcia pomostowego, niezbędnym jest założenie i uruchomienie przez Państwa swoich firm.Umowa na wsparcie pomostowe zawierana jest przez Forum Aktywności Lokalnej z URUCHOMIONĄ PRZEZ PAŃSTWA FIRMĄ A NIE Z OSOBĄ FIZYCZNĄ.

 

W celu jak najszybszego przeprowadzania procedur związanych z podpisaniem umów na wsparcie pomostowe, prosimy o jak najszybszy kontakt z Forum Aktywności Lokalnej telefon 748480100. Jednocześnie informujemy, iż zwlekanie z uruchomieniem Państwa działalności gospodarczych będzie miało bezpośredni wpływ na liczbę miesięcy, na które będziemy mogli podpisać z Państwa firmami stosowne umowy. Gratulujemy !!!

10/07/2017

LISTA WNIOSKÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE, ZŁOŻONYCH PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY, KTÓRYCH OCENA ZOSTAŁA WSTRZYMANA DO ODWOŁANIA

W związku z nagłym uchyleniem w dniu 1.07.2017r. przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenia z dnia 23.04.2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej Powiatowe Urzędy Pracy wstrzymały wszelkie działania związanie z udzielaniem dotacji, w tym z oceną złożonych wniosków, do czasu wydania przez MRPiPS nowego Rozporządzenia w tej sprawie. Wobec powyższego brak jest na opublikowanej liście rekomendacji dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Ostateczną decyzję odnośnie przyznania bądź nie, oraz wysokości dotacji dla osób bezrobotnym zarejestrowanych w PUP, zgodnie z regulaminem przyznawania dotacji w ramach projektu pn. „Własny biznes nie jest dla wybranych” podejmie Dyrektor właściwego PUP niezwłocznie po wejściu w życie nowego Rozporządzenia. W chwili obecnej Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, iż prowadzi intensywne prace nad szybkim wdrożeniem nowego rozporządzenia. Nie podano jednak, żadnego, dokładnego terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

10/07/2017

Listy rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia po 3 turze oceny z dnia 11.07.2017 - osoby bierne zawodowo

10/07/2017

Ostateczna lista rankingowa wniosków nierekomendowanych do otrzymania wsparcia po 2 turze oceny z dnia 10.07.2017

10/07/2017

Ostateczna lista rankingowa wniosków rekomendowanych do otrzymania wsparcia po 2 turze oceny z dnia 10.07.2017

22/06/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do projektu z dnia 23.06.2017 rok

16/06/2017

Lista rankingowa z dnia 17.06.2017r. osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do udziału w projekcie "Własny biznes nie jest dla wybranych".

04/06/2017

Lista rankingowa wniosków NIE rekomendowanych do dofinansowania po II rundzie naboru i oceny biznesplanów oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego

04/06/2017

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania po II rundzie naboru oraz oceny biznesplanów i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego

Gratulujemy !!!

26/05/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 27.05.2017 rok

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

07/05/2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW  REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

07/05/2017

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW NIE REKOMENDOWANYCH DO PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

21/04/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 22.04.2017 rok

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

13/04/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 14.04.2017 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

04/04/2017

Lista rankingowa wniosków NIE rekomendowanych do dofinansowania po I rundzie naboru i oceny biznesplanów oraz wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego

Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami - regulaminami przyznawania dotacji Powiatowych Urzędów Pracy oraz regulaminem przyznawania dotacji Forum Aktywności Lokalnej w ramach projektu Własny biznes nie jest dla wybrnych, publikujemy listę rankingową wniosków nie rekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

04/04/2017

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania po I rundzie naboru oraz oceny biznesplanów i wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego

Zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz załącznikami - regulaminami przyznawania dotacji Powiatowych Urzędów Pracy oraz regulaminem przyznawania dotacji Forum Aktywności Lokalnej w ramach projektu Własny biznes nie jest dla wybranych publikujemy listę rankingową wniosków rekomendowanych do przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz ze wskazaniem rekomendowanego wsparcia pomostowego. 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 3.03.2017

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

09/02/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 10 lutego 2017 roku

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

06/02/2017

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 7 lutego 2017 roku

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

08/12/2016

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 9 grudnia 2016 roku

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

05/12/2016

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu z dnia 6 grudnia 2016 roku

Zgodnie z zapisami regulaminu projektu pn. "Własny biznes nie jest dla wybranych” publikujemy listę rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu.

Please reload

bottom of page